Lille kvalitetsopdræt af dværgschnauzer sort/sølv. Breeder of high quality Miniature Schnauzer Black/Silver. Hvalpe, hvalpeliste, schnauzer, puppies, kennel, dwergschnauzer, zwergschnauzer,


Click, to go home


FCI Standard nr. 183 D, Dværgschnauzer

DVÆRGSCHNAUZER
Oprindelsesland : Tyskland

 


Anvendelses :

Familie- og selskabshund.

Klassifikation :

FCI Gruppe 2 (Pinschere og Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennenhunde), Sektion 1 (Pinschere og Schnauzer). Uden brugsprøve.

Historie :

 

Omkring århundredskiftet trængt en lille schnauzer sig frem i området omkring Frankfurt am Main, dengang endnu med navnet "Ruhåret Dværgpinscher ". Det var ingen let opgave - udfra de forskellige former, størrelser og typer og et virvar af hårde, bløde og silkeagtige pelse - at skabe en lille hund, hvis egenskaber i eksteriør og temperament fuldt ud svarede til storebroderen Mellemschnauzeren.

Helhedsindtryk :

Lille og kraftig, snarere kompakt end slank, ruhåret og elegant. En formindsket gengivelse af Mellemschnauzeren, uden mangler i form af dværgagtige træk

Proportioner :


 • Af kvadratisk bygning, således at skulder højden svarer omtrent til kropslængden.
 • Hovedets totale længde ( fra næsespids til til nakkeknude) svarer til halvdelen af ryggens længde (fra manke til halerod).

Temperament :

Dens karaktertræk svarer til Mellemschnauzerens og er præget af den lille hunds temperament og adfærd. Den er klog og uforfærdet, udholdende og vagtsom, hvad der gør dværgschnauzeren til både en tiltalende familiehund og en vagt- og selskabshund, som man uden problemer kan have i en lejlighed.


Hoved :

Skalle :
Kraftig og langstrakt, uden stærkt fremtrædende nakkeknude. Hovedet skal passe til hundens tyngde. Panden er flad og uden rynker og forløber parallelt med næseryggen.
Stop :

Virker tydeligt markeret på grund af øjenbrynene.

Næseparti:

Afsluttes i en stump kile. Næseryggen er lige.

Læber :

Sorte, ligger fast og glat ind til kæberne, med lukket mundvig.

Kæber, bid :

Kraftig over- og under kæbe. Det fuldstændige saksebid (42 tænder i henhold til tandformlen) er kraftigt udviklet, godt sluttende og med rene hvide tænder. Tygge musklerne er kraftig udviklede, dog må for kraftigt udviklede kinder ikke forstyrre indtrykket af rektangulært hovedform (incl. skæg).
Øjne :
Middelstore og ovale, rettet fremefter, mørke, med et livfuldt udtryk. Øjenrandene slutter godt til.
Ører :
Såkaldte "klapører", højt ansatte og V-formede, båret ensartet med inderste kant af øret liggende ind mod kinden og drejet fremad mod tindingen. Ørenes folder ligger parallelt og rager ikke op over skallen.
Hals :
Den muskuløse nakke er stolt hvælvet, og halsen glider harmonisk over i manken. Kraftigt ansat, slank, ædelt buet og passende til hundens kraftige bygning. Huden ved struben ligger stramt til, uden folder.

Krop :

Overlinie :

Udgår fra manken og falder let bagud.

Manke :

Danner overliniens højeste parti.

Ryg :

Kraftig, kort og stram.

Lænd :

Kort, kraftig og dyb lændeparti. Afstanden fra bagerste ribben til hoften er kort, således at hunden virker kompakt.

Kryds :

Forløber i en let runding og går umærkelig over i haleansatsen.

Bryst :

Moderat bedt, med ovalt tværsnit, og når ned til albuerne. Forbrystet er markant udviklet på grund af det fremtrædende brystben.

Underlinie :

De ikke overdrevent optrukne flanker danner sammen med brystkassens underlinie en smukt svungen kurve.

 

Hale : Naturlig


Lemmer :


Forpart : Generelt : Set forfra er forbenene kraftige og lige og ikke tæt stillede. Set fra siden er underarmene lige.


Skuldre :

Skulderbladet ligger fast ind mod brystkassen og er godt muskuløst på begge sider af skulderbladsstammen. Oventil når det op over ryghvirvlernes torntappe. Det er stillet så skråt som muligt og godt tilbagelagt, så det danner en vinkel på 50 mod vandret.

Overarm:

Ligger godt ind til kroppen og er kraftig og muskuløs. Den danner en vinkel på 95-100 mod skulderbladet.

Albuer :

Godt tilbageliggende, hverken ud- eller indaddrejede.

Underarm :

Set fra alle sider fuldstændig lige, kraftigt udviklet og godt muskuløs.

Håndrod :

Kraftig og stabil, kun væsentligt fremtrædende i forhold til underarmen.

Mellemhånd :

Set forfra lige, set fra siden let skråstillet mod jorden. Kraftig og let fjedrende.

Forpoter :

Korte og runde, medd tæt sluttende og hvælvede tæer (kattepoter). Kløerne er korte og mørke, trædepuderne robuste.

 

Bagpart : Generelt : Set fra siden er bagbenene skråtstillede, set bagfra er de parallele og ikke tæt stillede.

 

Overlår :

Moderat langt, bredt og med kraftig muskulatur.

Knæ :

Hverken ind- eller udaddrejet.

Underlår :

Langt, kraftigt og senet, går over i et kraftigt haseled.

Haseled :

Udpræget vinklet, kraftigt og stabilt, hverken ind- eller udaddrejet.

Mellemfod :

Kort og stillet lodret mod jorden.

Bagpoter :

Korte tæer, hvælvede og tæt sluttede. Kløerne korte og sorte.Bevægelse : Spændstig, elegant og let, fri og jordvindende. Forbenene svinges så langt fremefter som muligt, og bagbenene giver med lange og fjedrende skridt det fornødne fraskub. Forbenet i den ene side og bagbenet i den anden føres samtidig fremefter. Ryg, bånd og led er faste.


Hud : Tæt sluttende over hele kroppen.

 

Pels :  

Hårlag :


Pelsen skal være ruhåret, hård og tæt. Den består af en tæt underuld og en absolut ikke for kort, hård dækpels, der ligger tæt til kroppen. Dækhårene er grove, lange nok til at man kan konstatere deres struktur, hverken pjuskede eller bølgede. Hårlaget på benene har tendens til at være knap så hårdt. Pande og ører er korthårede. Typiske kendetegn er et ikke for blødt skæg på næsepartiet og buskede øjenbryn, der slører øjnene let.

Farve :

 

 

 

 • Rent sort med sort underuld.
 • Peber/salt.
 • Sort/sølv.
 • Rent hvid med hvid underuld.

For peber/salt gælder som mål for avlen en middel farvetone med ensartet fordelt, godt pigmenteret "peber" og grå underuld. Farvenuancer fra mørk jerngrå til sølv er tilladte. Alle farveafskygninger skal have en mørk maske, der understreger udtrykket og er harmonisk afpasset efter den enkelte nuance af pelsfarve. Tydeligt lyse aftegninger på hovedet, bryst og ben er uønskede.

For sort/sølv gælder som mål for avlen en sort dækpels med sort underuld. Sølvhvide aftegninger over øjnene, på kinder, skæg og strube, foran på brystet som to adskilte trekanter, på mellemhånd og poter, indvendig på bagbenene og omkring anus. Skallens overside, nakken og ørenes yderside sakl være sort som dækpelsen.

 

Størrelse : Skulderhøjde for hanner og tæver mellem 30 og 35 cm,
Vægt for hanner og tæver fra 4.5 til 7 kg.

 

Fejl : Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Bemærk især :

 • Grov eller rund skalle.
 • Hudfolder eller rynker i panden.
 • Kort ,spidst eller smalt snudeparti.
 • Tangbid.
 • Stærkt fremtrædende kinder eller kindben.
 • Lyse, for store eller runde øjne.
 • Lavt ansatte, for lange eller uens bårne ører.
 • Løs hud ved struben.
 • Udpræget løs halshud (Wamme), halsens overside smal.
 • For lang, opkrummet eller blød ryg.
 • Karperyg.
 • Affaldende kryds.
 • Haleansats der hælder fremad mod hovedet.
 • Lange poter.
 • Pasgang.
 • Pelsen for kort, for lang, blød, tjavset, eller silkeagtig.
 • Brun underuld.
 • Hos peber/salt : Ålestribe eller sort saddel.
 • Hos sort/sølv : De sølvhvide bryst- trekanter ikke klart adskilte.
 • Over eller understørrelse op til 1 cm.

 

Alvorlige fejl :
 • Plump eller let bygning. Lavstammet eller højbenet.
 • Omvendt kønspræg.
 • Udaddrejede albuer.
 • Stejl eller hjulbenet bagstilling.
 • For langt underlår.
 • Indaddrejede haseled.
 • For kort mellemfod.
 • Hos sort og peber/salt : Hvid eller spættet pels.
 • Hos sort/sølv og hvid : Spættet pels.
 • Over- ellerr understørrelse på mere end 1 cm og under 2 cm.

 

Diskvalificerende fejl :
 • Misdannelser af enhver art.
 • Mangelfuld type.
 • Bidfejl som underbid, overbid, krydsbid.
 • Grove fejl på enkelte områder som fejl i bygning, pels- og farvefejl.
 • Over- eller understørresle ud over 2 cm.
 • Sky, aggressiv, bidsk, overdrevent mistroisk eller nervøs adfærd.

 

Bemærk :
Hanhunden skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning :
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

Standarden udgivet af FCI 11 AUGUST 2000


Opdateret d. 13.8.2011

© 1997-02 Designed by Marianne Hansen